Členovia slovenskej banskej komory k 31. 12. 2012

Vytlačiť

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Polianky 23

841 01 Bratislava

 

 

ARCADIS Geotechnika, Organizačná zložka

Slovensko

Miletičova 23

821 09 Bratislava

 

 

Banská agentúra

Ing. Tibor Turčan

Húskova 37

040 23 Košice

 

Banské projekty, s.r.o.

Miletičová 23

821 09 Bratislava

 

 

CAB minerals

Jeronýmova 23

618 00 Brno


 

CEMMAC a.s. Horné Sŕnie

Ing. Karol Podhora

Cementárska 11

914 42 Horné Sŕnie

 

Cigánek Róbert

Kopernica 168

967 01 Kremnica

 

DOBÝVANIE, s.r.o.

Lom Polom

013 25 Stráňavy

 

 

Dolkam Šuja a.s.

015 01 Rajec

 

 

 

ELGEO – Trading, s.r.o.

Kukučínova 5

902 01 Pezinok

 

 ENERGOGAZ, a.s. Košice

Šoltésovej 5

040 01 Košice

 

 

ENGAS, s.r.o.

Nábrežie mládeže 89

949 01 Nitra

 

 

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

 

 

EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

 

 

Földes Andrej

Bieloruská 50

821 06 Bratislava

 

 

Geocomplex, a. s.

Geologická 21

821 06 Bratislava

  

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Matice slovenskej 10

971 01 Prievidza

 

 

Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s.

Matice slovenskej 10

971 01 Prievidza

 

Hronský Ján, Ing.

Tulská 4

974 04 Banská Bystrica

 

 

Kamenivo Slovakia, a.s.

Areál Prefa, P.O.BOX 24

01401 Bytča – Hrabové


 

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.

Bernolákova 61

953 11 Zlaté Moravce

 

 

KERKOSAND, s.r.o.

906 07 Šajdíkové Humence 134

 


KREMNICA GOLD, s.r.o.

Horná 32

974 01 Banská Bystrica

 

 

LB MINERALS, a.s.

Ing. Ján Mendel

Tomašikova 35

043 22 Košice

 

LUDOVIKA ENERGY, s.r.o.

Horná 32

974 01 Banská Bystrica

 

 

Metso Minerals, s.r.o.

o.z. Trnava

Trstinská 9

917 01 Trnava

 

 

NAFTA, a.s.

Votrubova 1

PO BOX: 81505

815 05 Bratislava


Pástor Ján

Zelená 39

974 04 Banská Bystrica

 

Považská cementáreň, a.s.

Janka Kráľa

018 63 Ladce

 

POZAGAS a.s.

Malé námestie č. 1

901 01 Malacky

 

PREFA Sučany, a.s.

Podhradská cesta 2

038 52 Sučany

 

 

RIMA-MURAŇ ROŽŇAVA, s.r.o.

Šafárikova 114

048 01 Rožňava

 

 

RUDNÉ BANE, š.p.

Havranská 11

974 32 Banská Bystrica

 

 

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.

Ing. Kožucha 12

052 01 Spišská Nová Ves

 

Sedlecký kaolín-Slovensko

Lazovná 69

974 01 Banská Bystrica

  

SKANSKA SK, a.s.

Krajná 29

821 04 Bratislava


 

Slovenská banícka spoločnosť

9. mája 2

975 90 Banská Bystrica

 

Slovenská banská, s.r.o.

Ing. Káňa Richard

966 61 Hodruša – Hamre

 

 

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2

969 00 Banská Štiavnica

 

 

SMZ,a.s. Jelšava

Teplá voda 671

049 16 Jelšava

 

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

9. mája 2

975 90 Banská Bystrica

 

SLOVMAG, a.s.

 

Nám. slobody 1

050 01 Revúca

 

Slovenské združenie výrobcov kameniva

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

 

 

SR ROZMARÍN, a.s.

Bánovská cesta 5

010 01 Žilina

 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava

 

 

 

Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

059 35 Batizovce 674

 

 

 

Štulajter Ivan, Ing

Kopernica 137

967 01 Kremnica

 

T a B, s.r.o.

Sumbalova 1A

841 04 Bratislava

 

TKBČ

Košovská cesta 34

971 31 Prievidza


TU Košice, Fakulta BERG

Letná 9

042 00 Košice

 

 

Ústav geotechniky SAV

Watsonova 45

043 53 Košice

 

 

VSK MINING

Hlavná 8

040 01 Košice

 

VSK, a.s.

Novoveská cesta 17

053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta

 

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou 654

 

 

Združenie baníckych spolkoc a cechov SR

Buková 18

811 02 Bratislava

tel.:02/69204001

fax:02/69204009

e-mail: k.matusovaTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel:02/50244475

fax:02/50244475

mobil:0905381225

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.:055/6437676

mobil:0905502359

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.:02/50200600

fax:02/55574118

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905409272

 

tel:00420548214639

fax:00420548535096

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0911977606


tel.:032/6588237

fax:032/6588304

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

mobil:0915822584

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.041/5697225

fax:041/5692215

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905342790

 

tel.:041/56922215

fax:041/5422310

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903803989

 

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0908817270

 

 

tel:055/6227040

fax:055/6227040

mobil:0918613188

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.:02/54653791

fax:02/54653791

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903782653

 

tel.:055/7261101

fax:055/7261110

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0908774000

 

tel:041/5171796

fax:041/7235592

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0908774200

 

tel.:02/45524743

 

 

 

tel.:052/7144101

tel.:02/45243994

fax:02/45243428

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905257269

tel.:046/5423121,5423807

fax:046/5422764

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0918777002

 

tel.:046/5423121,5423807

fax:046/5422764

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

mobil:0905323555

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

tel.:041/5078222

fax:041/5078213

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0910987884


tel.:037/6423857,02/50221411

fax:037/6426706

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0908779234

 

tel.034/6940011

fax:034/6940016

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.045/6743144

fax:045/6744273

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0911904509

 

tel.:055/7969943

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903902686


 

tel:0650540003

fax:0650540004

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0911904509

 

tel.:033/5532549

fax:033/5349032

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903602220

 

tel.02/40242523

fax:02/40242510

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

tel:048/4230817

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0907855111

 

tel.042/4603111

fax:042/4603309

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:034/7725945

fax::034/7722406

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.:043/4911385

fax:043/4911221

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905710271

 

mobil:0907881309

 

 

 

 

tel.048/4138910

fax:048/4138390

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0908940728

 

tel.:053/4173501

fax:053/4173514

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905126748

 

 

tel.:046/5190470

fax:046/5422983

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0902986313

 

tel. – fax:048/4148306

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0904607385

 

tel.045/6844603

fax:045/6844633

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903305181


tel.045/6949446

fax:045/6920761

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0907828096

 

tel:058/4822288,4821111

fax:058/4822602

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905402019

 

tel. – fax:048/4112746

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0904607385

 

 

tel.058/4814101

fax:058/4814112

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.055/7261216

fax:055/7261215

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0904846167

 

tel.041/5070412

fax:041/75070400

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905545553

 

tel:02/59375147,59375451

fax:02/254771940

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0917862538

 

tel.052/7756706

fax:052/7756708

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905440521

 

mobil:0908925411

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel:046/5183600

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905676302

 

tel:046/3810036

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0918384449

 

tel.055/6330018

fax:055/6336618

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:055/7922600

fax:055/7922604

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0903633441

 tel.033/5903711

fax:033/5903731

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:055/7291440

fax:055/7291441

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.053/4413185

fax:053/4413185

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.055/4610216

fax:055/4610201

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:0905678916

 


 

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates