Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Úrad Slovenskej banskej komory

Úrad Slovenskej banskej komory

Ing. Ján Hrabovský PhD - riaditeľ úradu SBK

č.t. 0911 307 177 

 

 

 

Predstavenstvo

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda

Ing. Jaroslav Švejkovský, prvý podpredseda

Ing. Jozef Levoča,MBA, druhý podpredseda

Ing. Peter Gajdzica, tretí podpredseda

Ing. Ivan Bača, člen

Ing. Emil Letavaj, člen

Ing. Jozefína Pekarčíková, členka

prof. Ing. Michal Cehlár,PhD.MBA, člen

Ing. Branislav Žec, CSc., člen

 

 

 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza

SMZ a.s., Jelšava

Nafta, a. s. Bratislava

Slovenské združenie výr. kameniva, Košice

Slovenská banská, s.r.o.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza

Štrkopiesky Batizovce, sro, Batizovce

Fakulta BERG, TU Košice

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

  Dozorná rada

 

 Ing. Peter Čorej, PhD., predseda

prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, Dr.Sc, člen

prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., člen

Ing. Tibor Turčan, člen

Mgr. Stanislav Paulík 

RIMA-MURAŇ ROŽŇAVA, s.r.o.

Ústav geotechniky SAV, Košice

TU Košice, BERG Fakulta

Banská agentúra

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza