Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Kalendarium

KALENDÁRIUM 2017

13.01. 3. šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
( Hornonitriansky banícky spolok)
20.01. 10.Handlovský šachtág
( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )
08.02. Spomienkové podujatie k 390. výročiu prvého použitia
výbušnín v baníctve
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.02. 25. reprezentačný ples – 17.celoslovenský, Hotel Grand – Matej, Banská Štiavnica
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.02. Prievidza predstavenstvo SBK
( Slovenská banská komora )
22.03. 8.Rudnobanský šachtág, 5.Rozálčiansky šachtág a 17.Jozefovské stretnutie,
Hotel Salamandra Hodruša-Hámre
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.03. 11.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
Banská Štiavnica
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik )
21.04. 13.ročník Náckova Štiavnica s výjazdom štiavnického Nácka v štiavnickej Anči
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.04. XIII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka, Špania dolina,
na námestí pred klopačkou o 10.00 hod
( Banícke bratstvo "Herrengrund")
13.05. 6. ročník prechodu Náučným banským chodníkom, Pezinok
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
19. -21.05.10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenaska, Nová Baňa
( Mesto Nová Baňa, Novobanský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )
03.06. Pietna spomienka pri príležitosti 574.výročia banského nešťastia v Šturci
pri Kremnici
( Kremnický banícky spolok )
07.06. Seminár „Nerastné suroviny“ /cech v spolupráci so Združením/
( Košický banícky a hutnícky cech, BERG fakulta )
08.06. Oslavy 65. výročia založenia Fakulty BERG v Košiciach
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
10.06. Vyhniansky Trnád 2017, Vyhne
( Banícky Eisenbach )
10.06. Nováky, 7. ročník turistického pochodu po banskom náučnom chodníku
“Uholná stopa“
(Spolok priateľov Bane Nováky)
16.-17.6. 21.stretnutie banských miest a obcí ČR - Chomutov
23.06. Akademici v Banskej Štiavnici, Veteráni 2017 - 7. stretnutie
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.06. Podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
28.07. 20. Náckov štiavnický pochod
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí
18.-20.08. Pezinský permoník 2017
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
01.-02.09. Banícky jarmok, regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej
( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)
07.-09.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni
( Mesto Banská Štiavnica )
07.09. Slávnostný šachtág Salamander 2016, Kultúrne centrum
Banskej Štiavnice
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.09. Celoštátne oslavy „Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2017“, Salamandrový sprievod
( MHSR, Slovenská banská komora, Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR, Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych
spolkov a cechov Sovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.-10.09. Banícky jarmok v Prievidzi, Banícka omša v Prievidzi
( Hornonitriansky banícky spolok)
19.09. Adolf Münich - osobnosť v oblasti histórie baníctva, doplnenie steny slávy v Multifunkčnom
baníckom centre v SNV o 16.00 hod.
( Banícky spolok Spiš)
30.09. Po stopách starej banskej činnosti - turistický pochod Nižná Slaná – Rožňava
( Gemerský banícky spolok „ Bratstvo“ Rožňava)
05.-06.10 Nízke Tatry, Repiská - Konferencia SBS. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a prieskumu.
07.10. Marianka, seminár „ Využitie opustených podzemných a povrchových
banských diel v Marianke a Borinke
(Spolok Permon Marianka)
19.-20.10 Sympózium – situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – Hrádok
09.-11.11. 18.medzinárodná konferencia - Nové poznatky - Vŕtanie, ťažba,
doprava, skladovanie Uhľovodíkov, BERG Fakulta
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
16.11. Oslavy 65 rokov Hutníckej fakulty v Košiciach.
( Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
01.12. Košice, Fakulta - BERG - predstavenstvo SBK. Košice, Fakulta - BERG – Barbora.
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská banská komora )
08.12. Marianka, 4. svätobarborský sprievod
(Spolok Permon Marianka)
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica, zdruzeniebsc @ gmail.com, www.zbsc.eu
Bieber dedičná stôlňa
8.2.1627 - 390. výročie od prvého úradne overeného úspešného pokusu rozpojovania hornín trhacími prácami
Vážnica - Liptovský Hrádok
Ľubietovský banícky deň
Pec Etelka - Nižná Slaná
Špania Dolina
Slovenské opálové bane - Jozef štôlňa