Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Pozvánka -27.ples v BŠ-2019

                 

                 P O Z V Á N K A

 

 

 

„27. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 19. CELOSLOVENSKÝ“

 

  1. februára 2019 (piatok) o 19 00 hod.

 

 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 

                                    Program:

                      uvítací skok cez kožu

                      otvárací príhovor predsedu spolku

                      slávnostný prípitok predsedu komory

                      kultúrny program

                      slávnostná večera

                      plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla  

                     Zajáčka z Bratislavy/

                      polnočné občerstvenie

                     tombola

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,   Ing. Richard Kaňa ,          Mgr.Nadežda Babiaková 

 

     predseda predstavenstva SBK             predseda spolku                 primátorka mesta