Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

KALENDÁRIUM 2019

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2019
 
19.01. 4.šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
(Hornonitriansky banícky spolok)
 
25.01. 10. Handlovský šachtág
(Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)

07.02.2019. Prezídium SBS v Banskej Bystrici
 
08.02. 4. slávnostný Novobanský šachtág
(Novobanský banícky spolok)
 


15.02. 27. reprezentačný ples-19.celoslovenský, Banská Štiavnica, Hotel Grand Matej
(Slovenská banská komora, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky
spolok)

20.02.2019 Prezídium SBK – Prievidza – RS Púšť
 
14.03.2019 VZ SBS Hodruša - Hámre

20.03. 10. Rudnobanský, 8. Rozálčiansky šachtág a 19. Jozefovské stretnutie,
Hodruša-Hámre, Hotel Salamandra Resort
(Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)
 
21.03. 13. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska, Banská Štiavnica - Kino Akademik
(Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky
spolok)
 
04.04.2019 DR- SBK- KE

06.04. Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v
Marianke, Marianka
(Spolok Permon Marianka, spojené so slávnostným odhalením banského vozíka v
Panskom lese)
 
17.04.2019 Prezídium SBK – Nafta a.s.

26.04. Slávnostné otvorenie banského chodníka“Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“
(Novobanský banícky spolok)
 
05.05. Otvorenie sezóny na Banskom náučnom chodníku Staré Hory
(Občianske združenie "HALIAR" Staré Hory)
 

17.05.2019 P SBS – Ľubietová

17.-19. 05. 12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Ľubietová
(Obec Ľubietová, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Občianske združenie
LIBETHA - Ľubietovský banícky a hutnícky spolok )
 
30.05. Veteráni 2019, 9. stretnutie banských inžinierov - veteránov
(Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky
spolok)
 
31.05. 20. výročie založenia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave
(Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave)
 
21.-23.05. 23. setkání hornických měst a obcí České republiky, Jihlava
(Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, město Jihlava)
 
 08.06. Kremnica, Spomienková slávnosť pri príležitosti 576. výročia banského nešťastia
v Šturci.
(Kremnický banícky spolok)
 
15.06. 10. ročník Vyhniansky Trnád
(OZ Eisenbach, začiatok o 14.00)
 
15.06. 9. ročník turistického pochodu po banskom náučnom chodníku
"Uhoľná stopa", Nováky
(Spolok priateľov Bane Nováky)

19.06.2019 Prezídium SBK – Hodruša - Hámre

 
21.-23.06. 23. setkání hornických měst a obcí České republiky, Jihlava
(Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, město Jihlava)
 
28.06. 15. ročník Náckova Štiavnica s výjazdom štiavnického Nácka v štiavnickej Anči
(Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)
 
20.07. Tradičný fakľový sprievod, Nová Baňa
(Mesto Nová Baňa, Novobanský banícky spolok, začiatok o 19:00)
 
26.07. 22. Náckov štiavnický pochod, Banská Štiavnica
(Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)
 
28.07. Banícka omša, Nová Baňa
(Novobanský banícky spolok, začiatok o 09:30)
 
03.08. Banícky fakľový sprievod, "Faklcúg", Špania Dolina
(Banícky spolok Herrengrund-Špania Dolina )
 
09.-11. 08. Pezinský permoník 2019
(Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
10.08. Pamätný deň obetí banských nešťastí na Slovensku

21.08.2019 Prezídium a DR SBK – Hrádok- SMZ a.s. Jelšava

 
30.-31. 08. Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej
(Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)
 
05.09. - 07.09. Salamandrové dni, Banská Štiavnica
(Mesto Banská Štiavnica, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej
Republiky,
Slovenská banská komora, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska,
Banskoštiavnicko- hodrušský banícky Spolok)
 
06.09. XXII. VZ – SBK a DB cel. osl. DB,H,GaN 2019
Banská Štiavnica
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a
geológie Slovenskej republiky)

19.09.2019 Prezídium SBS - KE
 
28.09. Turistický pochod „ Po stopách baníckej činnosti“
(Gemerský banícky spolok Bratstvo Rožňava)
 
16.-17. 10. Rada Združenia, Slovenské technické múzeum Košice
20. výročie založenia Košického baníckeho a hutníckeho cechu
(Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Košický banícky a hutnícky cech)

23.10.2019 Prezídium SBK – Veľká Třňa
 
24.10. Odborný seminár k 230 výročiu úmrtia profesora Baníckej akadémie -
Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788)
(Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)

 
08.11. Šachťák 2019
(Fakulta MMR TU v Košiciach)

14.11.2019 Prezídium SBS - BB
 
23.11. Špaňodolinský šachtág 
(Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina)
 
06.12. 6. Svätobarborský sprievod, Marianka
(Spolok Permon Marianka)

06.12.2019 - Prezídium SBK - KE
 
06.12. Barbora 2019 - 68. skok cez kožu
(Fakulta BERG TU v Košiciach)
 

 
 PD 05.03.2019 Hrabovský