Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia - Jubilejný 20. celoslovenský banícky ples

Jubilejného 20. celoslovenského baníckeho plesu ktorý sa konal dňa 14.2.2020 v hoteli Grand –Matej sa zúčastnilo 75 platiacich účastníkov. Za organizátorov sa zúčastnili viacerí hostia, ako p. Pekarčíková a Ing. Ján Hrabovský za SBK, Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice, Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Rudolf Repiský, výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Ing. Darina Kaniková, riaditeľka Hotela Grand-Matej a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej štôlne a prijatím do baníckeho stavu uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule hotela.


Slávnostné otvorenie plesu vykonal Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. siedmimi údermi baníckej klopačky. Potom už moderátor podujatia Mgr. Peter Danáš ohlásil začiatok slávnostného programu, kde na úvod bola v podaní operného speváka Mgr. art. Stanislava Bartka zaspievaná banícka hymna „Banícky stav“ .
Po ňom nasledoval príhovor zástupcov organizátorov plesu pánov pánov Kaňu a Hrabovského, slávnostný prípitok predniesol pán Szombathy.
Po prípitku nasledoval kultúrny program, recitál Mgr. Bartka, ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. Irena Chovanová s repertoárom piesní „Veni Domine“ od Pavla Vaculíka a „Hello, Dolly!“ od Jerry Hermana. Potom nasledovalo pred tancovanie v podaní tanečného páru z Tanečného športového klubu Tiffany v Novej Baní.
Do otvárajúceho plesového valčíka ktorý zahral tanečný orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy zapojili páni Hrabovský, Vaska, Kaňa, Sombathy , Kanik a Werner s partnerkami, do ktorého sa následne pridali účastníci plesu.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom a sponzorom, ktorí prispeli cenami do tradičnej tomboly v celkovej sume 2 500 €. Z predaja tombolových lístkov sa získalo 528 €, ktoré budú použité na vydanie publikácie: „Kvety baní – minerály stredoslovenskej banskej oblasti“, ktorú pripravuje banícky spolok v roku 2020.

Za organizátorov plesu Hrabovský – Durbak