Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Z DRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA KALENDÁRIUM 2022

 

 17.04 Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

23.04 XVI. Otvorenie Špaňodolinského banského náučného chodníka, 10.00 hod. privítanie hostí na Pľaci, prechod po náučnom chodníku, návšteva Múzea Medi, I. prechod prekopom Špania Dolina - Piesky

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

 

30.04 Otvorenie sezóny NBCH a otvorenie Modelu interaktívnej banskej veže.

(OZ LIBETHA Ľubietovský banícky spolok)

 

07.05 Komentovaný prechod banským náučným chodníkom

(Malokarpatský banícky spolok, Pezinok)

 

08.05 Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke spojené
s vernisážou putovnej výstavy "Svet marianskej bridlice"

(Spolok Permon Marianka)

 

14.05 Noc múzeí a galérií 2022 zameraná na aktivity spojené s Rokom mineralógie

(Spolok Permon Marianka)

 

21.05 10.ročník Ľubietovského baníckeho a hutníckeho dňa

(OZ LIBETHA Ľubietovský banícky spolok)

 

04.06 Pietna spomienka "Šturec 2022" pri príležitosti 579. výročia banského nešťastia z roku 1443, Kremnica

(Kremnický banícky spolok)

 

08.06 Oslavy 260. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a 70. výročia pôsobenia jej pokračovateľky Baníckej fakulty / Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Vysokej škole technickej Košice / Technickej univerzity v Košiciach.

(Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach)

 

11.06 12. ročník Vyhniansky Trnád

(OZ EISENBACH, Vyhne)

 

11.06 XI. ročník pochodu „Uhoľná stopa“ – pochod po náučnom baníckom turistickom chodníku v Novákoch

(Spolok priateľov Bane Nováky)

 

17-18.06 Bridlica vo svete - výstava vzoriek bridlice z celého sveta spojená s aktivitami pre školákov

(Spolok Permon Marianka)

 

26.06 Stretnutie pri Baníckom kríži pred štôlňou Jozef

(Prešovský banský spolok)

 

01.07 Pukanské remeselnícke trhy. Odhalenie baníckej klopačky, banícky sprievod.

(TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV, Obec Pukanec, Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šiketa a pukanskej histórie)

 

23.07 Banícky fakľový sprievod

(Novobanský banícky spolok)

 

24.07 Banícka omša – Banícka kaplnka

(Novobanský banícky spolok)

 

24.07 Oslavy 200. výročia postavenia baníckej kaplnky

(Novobanský banícky spolok)

 

30.07 Ryžovanie zlata pred štôlňou Jozef (celoslovenská akcia)

(Prešovský banský spolok)

 

06-07.08 Banícka hostina – stretnutie rodákov

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

 

06.08 10.00 hod. Slávnostná paráda, pochod baníkov od Nášho Múzea Medi do kostola

Premenenia Pána, 11.00 hod Slávnostná banícka omša Špania Dolina

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

 

06.08 20.30 hod. Faklcúg, pochod permoníkov s fakľami - penzión KLOPAČKA

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

 

10.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí na Slovensku

 

13.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí

(Banícky cech Rudňany)

 

26.08 1. letná banská akadémia "Po stopách banského škriatka"

(Banícky cech Slovinky)

 

27.08 5. ročník Detskej baníckej akadémie JUDr. Dušana Vilima

(Malokarpatský banícky spolok, Pezinok)

 

02.-03.09 Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej

(HBP a.s. Prievidza, mesto Handlová a ZMOSHN)

 

03.09 Slovinský deň baníkov

(Banícky cech Slovinky)

 

07.-11.09 17. EKHT/ 14. SBMOS, Salamandrové dni, Banská Štiavnica

(Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)

 

16-18.09 20. výročie založenia Malokarpatského baníckeho spolku

(Malokarpatský banícky spolok, Pezinok)

 

23.-25.09 26. setkání hornických měst a obcí České republiky, Kutná Hora

(Město Kutná Hora, Hornický spolek Barbora, z.s.Ro, Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky)

 

24.09 Oslavy 300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja v Novej Bani

(Novobanský banícky spolok)

 

24.09. Turistický pochod "Po stopách baníckej činnosti ", Rožňava

(Gemerský banícky spolok Bratstvo, Rožňava)

 

28-30.09 32. medzinárodná konferencia Slovenskej baníckej spoločnosti, Repiská.

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BANÍCTVA A GEOLÓGIE.

(Slovenská banícka spoločnosť)

 

04-05.10 Konferencia Človek a krajina v minulosti IX. v spolupráci s UMB BB

(OZ LIBETHA Ľubietovský banícky spolok)

 

06.10 Šachťák 2022 – Stretnutie absolventov

(Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach)

 

20.11 Sviatok sv. Klimenta – patróna Špaňodolinských baníkov, Slávnostná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

 

26.11 Svätá omša v kostole sv. Klement a šachtág

(Banícky cech Rudňany)

 

02.12 3. Barborský šachtág Spolku priateľov Bane Nováky

(Spolok priateľov Bane Nováky)

 

02.12 8. svätobarborský sprievod

(Spolok Permon Marianka)

 

02.12. Barbora 2022, Košice

(Fakulta BERG TU v Košiciach)

 

25.12 Sviatok narodenia Pána - Vianočná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)