Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

KALENDÁRIUM 2023

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2023

 

27.20.03. Rudnobanský, Rozálčiansky a Jozefovský šachtág

(Salamandra rezort, Hodruša-Hámre)

 

28.03. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

(Kino Akademik, Banská Štiavnica)

  

10-12-05-2023 Konferencia SSVTP Trhacia technika 2023

 

27.05 VIII. Ľubietovský banícky a hutnícky deň

(Obec Ľubietová, OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok)

 

28.05 Turíčne sviatky Dobšiná, 340. rokov pôsobenia Baníckeho bratsva

Bruderschaft Dobšiná

(Mesto Dobšiná, Banícke združenie Bratstvo – Bruderschaft)

 

10.06. 2023 14. ročník Vyhniansky Trnád

(OZ Eisenbach, Vyhne)

 

17.06. 2023 XII. ročník pochodu po Náučnom banskom turistickom chodníku UHOĽNÁ STOPA, Nováky

(Spolok priateľov Bane Nováky, Mesto Nováky, Združenie baníckych spolkov a

cechov Slovenska)

 

19-21.06.2023 XXIV Odborný seminár SZVK – hotel SITNO Vyhne

 

28.07. 2023. Náckov štiavnický pochod

(Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

10.08.2023 Pamätný deň obetí banských nešťastí na Slovensku

 

18.-20.08.2023 PEZINSKÝ PERMONÍK

Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kovov.

(Barbora, n.o., Mesto Pezinok )

 

26..08.2023 6. ročník Detskej baníckej akadémie JUDr. Dušana Vilíma

(Malokarpatský banícky spolok, Pezinok)

 

25.-26.8. 2023 15. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska Revúca/Jelšava

(Mesto Revúca, Mesto Jelšava, SMZ Jelšava, Spolok MAGNEZITÁR Jelšava)

 

7.-9.09.2023 Salamandrové dni, Banská Štiavnica

(Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska,

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)

 

8.09.2023 Celoštátne dni baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, Banská

Štiavnica

(ZHŤPG, SBK, Mesto Banská Štiavnica, ZBSCS, Banskoštiavnicko-

hodrušský banícky spolok)

 

8.-9.09.2023 7. setkání hornických měst a obcí České republiky, Ostrava

(Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, Statutární

město Ostrava)

 

September 2023 XXI. medzinárodná konferencia – Grand hotel Podbanské

VÝSKUM, VÝROBA A POUŽITIE OCEĽOVÝCH LÁN, DOPRAVNíKOV A ŤAŽNÝCH zARIADENÍ

Najnovšie poznatky v oblasti používania oceľových lán v baníctve a ďalších odvetviach priemyslu. F BERG TU KE

 

 

05-06.10.2023 33. Konferencia SBS – História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie REPISKÁ Dämenovská dolina SBS

 

November 2023 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy- Hrádok Jelšava

XXXII. Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia

v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú

ZO Slov. baníckej spoločnosti pri ÚGt.SAV

 

 

1.12 .2023 68. Barbora, Košice

(Fakulta BERG TU v Košiciach)

 

Poznámka: Plánované odborné akcie doplnil úrad SBK Hrabovský