Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici

 

               Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

 

                                             Mesto  Banská Štiavnica                     

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

 

 

 

 

                             na jubilejný ples do Banskej Štiavnice

 

             

 

 

 

Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!

 

 

 

Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,

 

Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 33,- €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na jubilejný

 

 

 

„25. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17. CELOSLOVENSKÝ“

 

 

 

10. februára 2017(piatok) o 19 00 hod.

 

 

 

 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 

 

 

Program:

 

uvítací skok cez kožu

 

otvárací príhovor predsedu spolku

 

slávnostný prípitok predsedu komory

 

kultúrny program

 

slávnostná večera

 

plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

 

polnočné občerstvenie

 

tombola

 

 

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.               Ing. Richard Kaňa        Mgr. Nadežda Babiaková

 

     predseda predstavenstva SBK                        predseda spolku                 primátorka mesta