Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia

-Dňa 29.03.2017 zasadala v Košiciach na Ústave Geotechniky dozorná rada SBK ktorá vykonala kontrolu nad agendou SBK, Na zasadnutí sa zúčastnili všetci členovia DR a riad. úradu SBK. Správa zo zasadnutia bude prerokovaná  na aprílovom zasadnutí predstavenstva SBK v Bratislave.

-Dňa 30.03.2017sa konalo už 28.VZ Slovenskej baníckej spoločnosti ktoré sa uskutočnilo v Kremnici.

- V dňoch 19.21.05.2017 sa koná v meste Nová Baňa 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

- Dňa 08.06.2017 budú v Košiciach oslavy 65. výročia od začiatku pôsobenia Baníckej fakulty v Košiciach ako súčasť VŠT.

  Zdar Boh                                                                       Hrabovský za úrad SBK