Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Dňa 26.04.2017 bolo v Bratislave rokovanie PSBK ktoré bolo zvolané v zmysle plánu na r.2017

Na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:  

  1. Otvorenie,  kontrola úloh.

  2. Informácia o práci a.s. Nafta.

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2017.

  4. Ročná účtovná závierka za r. 2016.

  5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  6. Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok.

  7. Informácia o programe MINATURA 2020.

  8. Rôzne:


 1. Legislatíva.

 2. Zrušenie členstva s.r.o. Rima Muraň.

 3. Informácia -zastúpenie ZHŤPG v Geologickej rade MŽP SR.

 4. Návrh baníckeho spolku Spiš na decembrové rokovanie SBK v Spišskej Novej Vsi.

 5. Žiadosť o príspevok pre banícky spolok Permon, Mariánka.

 6. Správa zo XIV. zasadnutia RZSDV (Rada pre systém duálneho vzdelávania).

 7. Ponuka na odber knihy  - Bratstvo – RV – Technické pamiatky – 2. diel.

 8. Vedec roka 2016 – pozvánka.   

 9. Pozvánka na výstavu  Nitra DUAL.

 10. Žiadosť o príspevok  spolku z Novej Bane - 10. stretnutie baníckych miest a obcí  v Novej Bani.

         9 Uznesenie a ukončenie rokovania.

     Mimo členov PSBK a preds. DR sa ako  hostia sa rokovania zúčastnili p. Jánová z MŽP, p. Jarábek z MH, p. Kukelčík za HBÚ, za ZBSS p. Szombathy a za Malokarpatský ban. spolok páni Granec a Vilím. 

                                 za úrad SBK       Hrabovský