Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Dňa 15.06.2017 sa v zmysle plánu rokovaní PSBK bolo už jeho piate zasadnutie. Rokovanie PSBK sa konalo v hoteli DARO v Hodruši – Hámre s nasledovným programom. 

 

  1. Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

  2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

  3. Informácia o 10. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Novej Bani.

  4. TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

  5. Informácia o práci SBS.

  6. Informácia o práci Občianskeho združenia EISENBACH, Vyhne.

  7. Informácia o práci Kremnického baníckeho spolku.

  8. Informácia o duálnom vzdelávaní na r. 2017-2018.

  9. Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty (Szombathy – video).

  10. Rôzne:

 

 1. Legislatíva

 2. Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2017.

 3. Pravidlá pre čerpanie prostriedkov na DUAL.  

 4. Informácia k inventarizácii majetku (likvidačné protokoly).

 5. Ocenenie najlepšej záverečnej práce absolventa F-BERG.

 6. DBE 2017 – správy členov SBK – do 20.07.2017. 

 

  1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

                   

   Na rokovaní sa mimo členov predstavenstva SBK zúčastnil následovní hostia.

   z MH SR ospravedlneného p.  Jána Petroviča zastúpil  p. Miroslav Jarábek, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský,  poradca SBK p. Ján Hijj,  p Ivan Nemeth zástupca SBK pre duálne vzdelávanie,  p. Dušan Roob  za Kremnický banícky spolok, p Ivan Lepeň za Občianske združenie Eisenbach, ospravedlnili sa predseda DR p. Peter Čorej a p. Vlasta Jánová z MŽP SR

   Šieste rokovanie PSBK  spolu s DR bude 23.08.2017 v Jelšave.

   VZ  SBK a celoštátne oslavy DB budú 08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

   Salamandrové dni sa konajú 07. - 09.09.2017, o programe bude daná informácia.

    

   Prievidza 20.06.2017                                                  

   Ján Hrabovský                                                                                           

   za úrad SBK