Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

  • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

  • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

  • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

                -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

                -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

                 - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK