Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

22. marca 2012 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska malo v aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, v historickej budove bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici riadne valné zhromaždenie. Rokovanie malo slávnostnú atmosféru. Zhodnotili rok 2011, vytýčili úlohy na  tento rok a prijali tri banícke spolky do združenia, čím sa ich počet zvýšil na 25.