Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Dňa 29.03.2012 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 22. Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP). Na zasadnutí bola zhodnotená bohatá odborno-vzdelávacia činnosť spoločnosti a publikačná činnosť v roku 2011, ďalej úspešný priebeh 23 . Medzinárodnej konferencie „Trhacia technika 2011“, ktorej sa zúčastnilo 188 odborníkov z oblasti trhacích prác, z toho 70 zo zahraničia. Medzi významné aktivity Spoločnosti treba zaradiť aj spoluprácu s Hlavným banským úradom, Slovenskou banskou komorou, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenskej republiky, Fakultou BERG TU Košice, Drevárskou fakultou TU Zvolen, Slovenskou baníckou spoločnosťou a Zväzom ZSVTS. Zo zahraničia sa vysoko hodnotila spolupráca s Českou spoločnosťou pre trhacie práce a pyrotechniku, viacerými poľskými odbornými spoločnosťami a  organizáciami ,  spoločnosťou MARE v Maďarsku ako aj EFEE (Európska federácia explozívnych inžinierov). Na Valnom zhromaždení sa uskutočnili aj voľby Prezídia a prezidenta Spoločnosti na ďalšie 4 roky. Vo funkcii prezidenta SSTVP bol potvrdený na ďalšie obdobie Ing. Eduard Müncner.