Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici zorganizovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s Muzeum Miejskie ”Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej (Poľsko), s Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron (Maďarsko), s Hornickym muzeom Příbram (Česká republika) i s ďalšími partnermi a s finančnou podporou International Visegrad Fund medzinárodnú konferenciu VIVAT AKADÉMIA BANSKÁ ŠTIAVNICA – vzdelanie, pokrok, tradícia (11. a 13. októbra 2012). Vedeckí pracovníci z rôznych európskych inštitúcií prezentovali v dvoch sekciách poznatky o histórii Baníckej a lesníckej akadémie a symboloch baníctva v európskom kontexte. Konferencia je zo strany odbornej, ale aj laickej verejnosti hodnotená veľmi pozitívne a bola prínosom pre všetkých zúčastnených.