Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

21. marca 2013 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska malo v aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, v historickej budove bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici riadne valné zhromaždenie. Rokovania sa zúčastnilo 22 zástupcov z celkového počtu členov združenia 26. Rokovanie malo slávnostnú atmosféru. Zhodnotili rok 2012, vytýčili úlohy na  tento rok a prijal sa Hornonitriansky banícky spolok so sídlom v Prievidzi do združenia ako 27. člen.