Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013

 

V dňoch 24. 2. - 1. 3. 2013 v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej zorganizovala Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, medzinárodný seminár “Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013”. Seminár sa konal pod záštitou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt APVV-0528-11) a Slovenskej mechanochemickej asociácie. Podpora uvedených organizácií umožnila pozvať na seminár významných vedcov z oblasti výskumu nerovnovážnych a nanokryštalických materiálov, ako napr. Prof. M. Senna (Keio University, Yokohama, Japan), Prof. K. D. Becker (TU Braunschweig, Nemecko), Prof. P. Heitjans a Prof. A. Feldhoff (Leibniz Universität Hannover, Nemecko), Prof. D. Oleszak (Warsaw University of Technology, Poľsko), Dr. C. Kübel, Prof. M. Ghafari a Dr. R. Brand (Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko), Dr. J. Bednarčík (DESY Hamburg, Nemecko). Na seminári bolo celkovo 75 účastníkov, z toho 27 zahraničných. V rámci vedeckého programu odznelo na seminári celkovo 24 prednášok (z toho 11 tutoriálnych a kľúčových). Cieľom seminára bolo prispieť k vedomostnému (know-how) transferu od skúsených odborníkov smerom k mladých vedeckým pracovníkom (doktorandom a postdoktorandom), umožniť im priamy kontakt s uznávnými expertmi z oblasti nanovied a iniciovať ich vzájomné kooperácie. Cieľom seminára bolo tak vytvorenie vedeckej a technickej platformy pre mladých slovenských vedeckých pracovníkov pre ich možné medzinárodné kooperácie v oblasti výskumu nanomateriálov.

 

Hosť. Prof. Víťazoslav Krúpa, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci seminára “Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013”, 24. 2. - 1. 3. 2013, Stará Lesná.