Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Oslavy 15. výročia založenia Slovenského združenia výrobcov kameniva

 

           Dňa 30. 5. 2013 sa uskutočnili v HOTELI CENTRUM v Košiciach oslavy 15. výročia založenia SZVK. Zúčastnilo sa ich 105 osôb, z toho 65 osôb z radov členov a 40 osôb tvorili hostia. Na slávnostnom stretnutí sme privítali aj zástupcov zahraničných partnerských organizácií, konkrétne pána  Aleksandra  Kabziňského - predsedu Poľského zväzu výrobcov kameniva, pani Mgr. Milenu Šandovú – riaditeľku Těžební unie ČR, pána Gálosa Miklósa – predsedu sekcie pre drvený kameň a štrk vedeckej spoločnosti silikátového priemyslu z Maďarska.

           S pozdravnými príhovormi vystúpili okrem Ing. Petra Gajdzicu - predsedu SZVK aj hostia, konkrétne JUDr.Ing. Peter Kúkelčík – predseda HBÚ, Ing. Fedor Boroška – riaditeľ úradu SBK, RNDr. Monika Lipovská – Ministerstvo ŽP SR a taktiež vyššie uvedení zahraniční hostia.

           Pri príležitosti tohto jubilea bol premietnutý krátky film, ktorý popisuje históriu SZVK, jeho ciele, ukazuje ťažbu a výrobu kameniva a oblasti jeho najväčšieho využitia. Zároveň predstavuje kameň ako ekonomicky výhodný, životnému prostrediu neškodný a trvalo udržateľný zdroj stavebných materiálov.

            Jednou z milých povinností slávnostného stretnutia bolo odovzdanie vyznamenaní a ocenenie záslužnej práce funkcionárov SZVK a partnerských organizácií.  Vyznamenanie „Za zásluhy o vznik a rozvoj SZVK“ bolo udelené 24 osobám.

            Taktiež vyznamenanie bolo udelené aj SZVK „Za zásluhy“ od Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, ako znak ocenenia spolupráce a pomoci spolku.

            Slávnostné stretnutie spríjemnili kultúrnym programom študenti Košického Konzervatória. 

            Oslavy 15. výročia založenia SZVK sa konali na patričnej úrovni, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy ich účastníkov.