Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 2013

Dňa 12.10. 2013  v čase od 9.00 do 16.00 sa uskutočnil v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave „Deň otvorených Dverí“  s cieľom poskytnúť záujemcom zo všetkých vekových kategórií náhľad a vytvorenia si  predstavy o skutočnej práci geológa.

Nesporne najpríťažlivejším bodom bolo ryžovanie zlata, ktorého výsledok si „zlatokopovia“ mohli hrdo odniesť domov vo forme vyryžovaných a nalepených zlatiniek. Nezaostal  ani nie každodenný dotyk toho najpravejšieho meteoritu, ktorý po lete vesmírom pristál na našej modrej planéte, alebo skutočných mamutích kostí, či lebky jaskynného medveďa.  Taktiež pohľad cez okulár mikroskopu do horniny sa tešil veľkej pozornosti.  V ďalšom to bola geológia v číslach, ktoré sú predsa len trochu väčšieho rangu v porovnaní s ľudským životom. Návštevníci mali možnosť spoznať zvláštnosti sveta kameňov – ako vznikajú, ako sa menia a na čo sa dajú použiť. Preto hlavne  časť venovaná nerastným surovinám, ktorá poskytla  prehľad o tom, kde všade sa stretávame pri používaní predmetov súčasnej dennej spotreby  s výsledkami geologickej práce – nerastnými surovinami bola veľmi exponovaná.  Dospelých návštevníkov najviac zaujali konkrétne prednášky, týkajúce sa zdrojov podzemných vôd  a to ako pitných  tak aj  minerálnych a teplých, zaujímavosti zo sveta sopiek a na Slovensku aktuálne zosuvy. Záujem bol aj o to, čo poskytuje geológia pri  stavbe bežného obytného domu či priemyselného objektu.

Účastníci aj dostali návod, ako sa pomocou internetu možno dostať na všetky zaujímavé a významné geologické lokality na Slovensku.

Pre filatelistov bolo pripravené slávnostné uvedenie do života dvoch poštových známok z emisného radu „Ochrana prírody“ s tématikou minerálov.

V ďalšom sa návštevníci mohli oboznámiť s prácou geológa v zahraničí, prostredníctvom dvoch „čerstvých“ publikácii o činnosti v Zambii a Mongolsku, ktoré vydal ústav vo vlastnom nakladateľstve.

„Vážni záujemcovia“ mali umožnené posedieť si v kresle riaditeľa a položiť mu zvedavé otázky.

Záver podujatia bol venovaný tombole, kde spomedzi všetkých takmer 700 evidovaných účastníkov bolo desať  vylosovaných odmenených cenami s geologickým zameraním. Výhercovia sú uvedení na http://www.geology.sk/new/node/1287