Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 Dňa 14.2.2014 sa uskutočnil v hoteli Grand - Matej v Banskej Štiavnici "22. reprezentačný banícky ples –14. celoslovenský“. Medzi účastníkmi boli aj viaceré významné osobnosti -  Ing. Ľudovít Kanik, poslanec NR SR, Ing. Dušan Petrík, štátny tajomník MH SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu, Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory a generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici, Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, Ing. Ján Hrabovský, PhD.,  prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, Ing. Marián Beňovský, prezident Slovenskej spoločnosti pre trhacie  a vŕtacie práce, Ing.Ivan Bača, riaditeľ Slovenskej banskej, s.r.o. Hodruša-Hámre a prof. Ing.Pavol Rybár, PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty BERG TU Košice.

 

Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej štôlne a uvítacím„skokom cez kožu“ vo vestibule hotela. Slávnostné otvorenie plesu vykonal zaklopaním na banícku klopačku JUDr. Kúkelčík a potom už moderátor podujatia, Ing. Peter Paulík, ohlásil začiatok slávnostného programu, ktorého prvým bodom bola intonácia baníckej hymny „Banícky stav“ v podaní operného speváka, Štiavničana, Mgr. art. Stanislava Bartku. Po ňom  nasledovali príhovory Ing. Kaňu, Ing. Petríka a slávnostný prípitok Ing. Čičmanca.  

Po prípitku nasledoval kultúrny program, recitál Mgr. Bartku, ktorého  na klavíri sprevádzala Mgr. art. Alexandra Mária Matušovová s repertoárom ária „Maximiliána“ z opery „I Masnadieri“ od Giussepe Verdiho a piesňou „O rodnej zemi“ od Gejzu Dusíka. Potom nasledovalo predtancovanie, ktoré zabezpečila tanečná skupina "Tanečná škola Anna" zo Žarnovice  a po ňom sa už začalo otváracie plesové valčíkové kolo pod vedením hudobnej skupiny „BLACK BAND“ z Prievidze.  

Za vydarené spoločenské podujatie patrí poďakovanie personálu hotela Grand -Matej, organizačnému výboru a hlavným sponzorom podujatia, ktorými boli: Mesto Banská Štiavnica, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, ENGAS, s.r.o. Nitra, LB Minerals, a.s. Košice, Slovenská banská komora, SMZ, a.s. Jelšava, Baňa Čáry, a.s. Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš a Slovenská banská, s.r.o. Poďakovanie patrí  aj všetkým ďalším nemenovaným sponzorom, ktorí prispeli finančnými príspevkami a cenami do zlosovania vstupeniek v celkovej sume vyše 2 500 €. Na podujatí bola uskutočnená aj dobrovoľná zbierka, do ktorej účastníci plesu prispeli sumou 489 € na 2. vydanie publikácie PhDr. Jozefa Vozára, DrSc. (1926-2010): „Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest v roku 1764“, ktoré pripravuje banícky spolok v roku 2014 pri príležitosti 250. výročia tejto významnej panovníckej návštevy Banskej Štiavnice, Kremnice a Banskej Bystrice. 

 

 

 Tešíme sa na budúcoročný, vo februári 2015.