Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Deň baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2010

V Banskej Štiavnici sa oslavovalo

Pod záštitou prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča sa konali v dňoch 8.-11. septembra v Banskej Štiavnici Salamandrové dni 2010. V rámci nich 10. septembra zorganizoval Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR spolu so Slovenkou banskou komorou, Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO celoštátne oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov.


V piatok, v predpoludňajších hodinách sa konalo v nových priestoroch Kultúrneho centra Banskej Štiavnice Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory.
Popoludňajšieho slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia parlamentu, ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy mesta Banská Štiavnica, Konfederácie odborových zväzov a organizácií činných v odvetví baní, hút a geológie. Hlavné prejavy predniesli predseda predstavenstva Banskej komory p. Peter Čičmanec a prezident ZHŤPG SR p. Miroslav Kiraľvarga. Zhromaždenie pozdravili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a výstavby SR p. Martin Chren a v mene baníckych a hutníckych odborárov predseda OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR p. Jozef Škrobák.
Na zhromaždení odovzdali 46 rezortných vyznamenaní ministra hospodárstva a výstavby SR a ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR za pracovnú vernosť, pracovnú obetavosť, vzorný záchranár a za zachovanie tradícií.
Súčasťou programu bolo aj slávnostné „pokrstenie a prijatie do stavu baníckeho“ novej publikácie Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach za účasti autorky a vydavateľa.
Zhromaždenie baníckou a hutníckou hymnou a tradičnými baníckymi a hutníckymi piesňami pozdravil spevokol Štiavničan a ukončila ho recepcia v priestoroch Slovenského banského múzea.
Záver celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov patril historickému Salamandrovému pochodu, ktorého sa zúčastnili aj budúci baníci a hutníci - študenti Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice, Fakulty BERG Technickej univerzity Košice a Strednej priemyselnej školy hutníckej z Košíc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ing. Jana Janáčová