Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Vyznamenaní 2009

Zoznam pracovníkov vyznamenaných na celoslovenských oslavách
Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2009 v Banskej ŠtiavniciMinister hospodárstva SR - udelil vyznamenania

Za pracovnú vernosť

Ing. Ivan Sýkora
vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Ing. Pavel Gašparik
vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica (Obvodný banský úrad Bratislava)

František Pánis
predák na stavbe Důl Paskov
Skanska Banské stavby, a.s. Prievidza

Slavomír Žemla
majster úseku v podzemí – otvárka ložiska mastenca Gemerská Poloma
Skanska Banské stavby, a.s. Prievidza

Ján Kollár
predák elektroúdržby v podzemí
Baňa Čáry, a.s. Čáry

Ján Nagy
zmenový predák pre montáž a demontáž stenového porubu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Vladimír Švorc
mechanik banských strojov a zariadení
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Dušan Cicko
predák montážnej čaty
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Milan Minárik
strojník ťažných strojov
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Florián Píš
zmenový predák pre činnosť – mechanik GPK
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Anton Lekýr
banský záchranár – vedúci základne
Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš

Miroslav Brhlík
pracovník podzemných opráv sond – senior
Nafta, a.s., Gbely

Ondrej Roško
lámač pri ťažbe nerudných surovín – strelmajster
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava

Ing. Bohuslav Jelínek
manažér kameňolomov
Eurovia – kameňolomy, s.r.o. Košice

Ing. Eduard Duda
manažér kameňolomov
Eurovia – kameňolomy, s.r.o. Košice

Ľubomír Magerčák
hutník na obsluhe elektrických oblúkových pecí
Oravské ferozliatinové závody, a.s. Istebné

Miroslav Peško
1. tavič na vysokej peci č. 3
U.S. Steel Košice, s.r.o.


Ing. Štefan Novák
hlavný manažér na divíznom závode – teplá valcovňa
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Peter Dutko
technik strojnej údržby na prevádzke – údržba obalovej vetvy
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Vincent Horovský
majster deliacich zariadení vzduchu a kompresorov
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Viliam Hamrák
vedúci prevádzky – troskové hospodárstvo U.S. Steel Košice, s.r.o.


Za pracovnú obetavosť

Ivan Mišák
prvý predák stenárskeho kolektívu na ťažobnom úseku v Novákoch
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

František Hradňanský
prvý predák razičského kolektívu na ťažobnom úseku v Handlovej
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Anton Čmiko
vedúci zváračskej školy
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Jaroslav Bodnár
banský údržbár – zvárač
Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa

Juraj Kurtulík
technik riadenia údržby – senior
Nafta a.s., Gbely

Ladislav Benko
majster šachtových pecí
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava

Štefan Píš
operátor na prevádzke – odlievareň
Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom

Jozef Palčík
baliaci technik v spoločnosti Obal – servis a.s.
U.S.Steel Košice s.r.o.


Vzorný záchranár

Jozef Krajňák
banský záchranár – baník lamač
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica

Ing. Pavol Čavojský, in memoriam
vedúci pohotovostnej služby
Hlavnej banskej záchrannej stanice na ťažobnom úseku Cigeľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Michal Polaščin
inžinier technológ – senior na odbore údržby – banský záchranár
Nafta, a.s. Gbely


Za zachovanie tradícií

Dušan Vandrášik
člen baníckeho spolku
Gemerský banícky spolok „Bratstvo“ Rožňava

Ing. Richard Kaňa
predseda baníckeho spolku
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

RNDr. Ján Pástor
výkonný tajomník baníckej spoločnosti a člen výboru baníckeho cechu
Slovenská banícka spoločnosť – Banskobystrický banícky cech

Ing. Pavol Kňaze, CSc.
manažér kameniva
Slovenské združenie výrobcov kameniva, Košice

František Štefkovič
hospodár baníckeho cechu
Banícky cech Rudňany


Minister životného prostredia SR - udelil vyznamenania Cenu ministra životného prostredia SR

Ing. Eugen Kladivík, CSc. Slovenské banské múzeum


Čestné uznanie ministra za rozvoj slovenskej geológie

RNDr. Monika Lipovská, CSc.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Doc. RNDr. Peter Wágner, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Ing. Vladimír Fabián
GEO Slovakia, s.r.o. Košice

Ing. Ján Jaško
Uranpres spol. s r.o., Spišská Nová Ves

RNDr. Miroslav Jezný
Progeo spol s r.o., ŽilinaĎakovný list ministra Životného prostredia SR


Peter Vešelíny Zamgeo, s.r.o. Rožňava
RNDr. Emília Žabková INGEO – ighp, s.r.o. Žilina

Ing. Ján Kovár Geocomplex, a.s. Bratislava
RNDr. Radovan Masiar Envigeo, a.s. Banská Bystrica