Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Vyznamenaní 2011

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2011 v Banskej Štiavnici, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil čestný odznak ministra

 

 

Za pracovnú vernosť“

 

za vzornú a dlhoročnú prácu týmto zamestnancom: 

 

Ing. Milan Ferenc 

 

ústredný banský inšpektor – Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

 

 

 

Jozef Červeň

 

energetik senior – Skanska SK, a.s. Bratislava

 

 

 

Miroslav Chriňák

 

predák úsekovej dopravy – Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

 

 

 

Milan Szaraz

 

zmenový predák pre razenie – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Milan Jankulár

 

zmenový predák pre rúbanie – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Jozef Balák

 

dopravár – úseková doprava – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Ján Benkovič

 

vedúci úseku elektroúdržby – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Jozef Ďurica

 

prevádzkový zámočník – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Ján Ulický

 

vedúci úseku personálnej práce a bezpečnostný technik – Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšťa

 

 

 

Mária Machalíková

 

dokumentátorka – archívnictva a registratúry – Nafta a.s. Gbely

 

 

 

 „Za pracovnú vernosť“

 

týmto  zamestnancom:

 

Ing. František Pramuka

 

vedúci strediska Spišská Nová Ves – Rudné bane š.p. Banská Bystrica

 

 

 

Zoltán Mikuš

 

vedúci odboru ekonomiky a plánu predaja – Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava

 

 

 

Miroslav Vyrva

 

majster strediska Lošonec – Alas Slovakia s.r.o. Bratislava

 

 

 

Ing. Juraj Zeman

 

vedúci lomu Dubina – Eurovia – Kameňolomy s.r.o. Žilina

 

 

 

Daniel Janík

 

prípravár výroby a banský merač – Štrkopiesky Batizovce s.r.o.

 

 

 

Miroslav Magyár

 

predák na opravách žiaruvzdorných výmuroviek – U.S.Steel s.r.o.Košice

 

 

 

Eugen Szepesi

 

predák – prevádzkový zámočník – U.S.Steel s.r.o.Košice

 

 

 

Dušan Kolesár

 

vedúci prevádzky Údržba – Rúrovne – U.S.Steel s.r.o. Košice

 

 

 

Marián Štefanovič

 

predný valciar na Divíznom závode – Studená valcovňa – U.S.Steel s.r.o. Košice

 

 

 

Ing. Ján Vranec (In memoriam)

 

zastával funkciu generálneho manažéra pre údržbu – U.S.Steel s.r.o. Košice

 

                                

 

 „Za pracovnú obetavosť“

 

za vzornú prácu týmto zamestnancom:  

 

Branislav Medveď

 

predák – lamač, teraz údržbár v podzemí – Slovenská banská s.r.o. Hodruša Hámre

 

 

 

Igor Molnár

 

zmenový predák na rúbaní – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

František Trník

 

mechanik pre opravu ťažných strojov a zariadení – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Štefan Huszár

 

mechanik vrtných súprav – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Oskar Podmanický

 

montážnik závesnej dráhy – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Mária Merková  - laborant senior špeciálnych služieb – Divízia služieb Nafta a.s. Gbely, je služobne v zahraničí, vyznamenanie bude odovzdané neskoršie

 

 

 

Ján Kis

 

opravár banských mechanizmov – Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava

 

 

 

Ľubomír Mikuš

 

predák pre vedenie banských diel – Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš

 

 

 

Ľudovít Pittner

 

líder výkonného tímu prevádzky elektrolýza – Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

 

 

 

 „Vzorný záchranár “

 

za vzornú a dlhoročnú prácu v záchrannom zbore týmto zamestnancom: 

 

 

 

Peter Murko

 

mechanik úseku strojnej údržby – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

 

 

 

Milan Ceľuch

 

zmenový zámočník hydrauliny – špecialista – U.S.Steel s.r.o. Košice

 

 

 

Ján Gizela

 

zmenový predák elektrikár na Divíznom závode – Oceliareň – U.S.Steel s.r.o. Košice

 

 

 

 

 

 

 

Minister hospodárstva  SR udelil za aktívnu spolkovú činnosť a osobný prínos pre rozvoj baníctva rezortné vyznamenanie

 

„Za zachovanie tradícií“

 

týmto zamestnancom: 

 

 

 

RNDr. Ivan Križáni

 

zakladajúci člen a aktívny funkcionár baníckeho cechu – Slovenská banícka spoločnosť – Banskobystrický banícky cech

 

 

 

Ing. Stanislav Rákoš

 

predseda dozornej rady – Slovenské združenie výrobcov kameniva Košice

 

 

 

Ing. Vladimír Budinský

 

člen rady a predseda technickej komisie združenia – Slovenské združenie výrobcov kameniva Košice

 

 

 

Mgr. Pavol Balžánka

predseda združenia historických miest a obcí Slovenska

 

 

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2011v Banskej Štiavnici , na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov minister životného prostredia Slovenskej republiky udelil

 

 

 

„Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky “

 

  

 

Ing. Jana Frankovskej, PhD.

 

pedagogickej pracovníčke – Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky           

 

 

 

 

 

„Čestné uznanie ministra“

 

za rozvoj slovenskej geológie týmto zamestnancom:

 

 

 

RNDr. Ľudmila Rojkovičová

 

štátny radca – Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geológie

 

 

 

Mgr. Ivan Mesarčík

 

štátny radca – Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geológie

 

 

 

Lýdia Szücsová

 

radca - Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geologickej štátnej správy

 

 

 

Ing. Branislav Žec, CSc.

 

riaditeľ ústavu – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

 

 

 

PhDr. Ján Labuda, PhD.

 

riaditeľ múzea – Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 

 

 

Doc. RNDr. Darina Čabalová, PhD.

 

vysokoškolská pedagogička - Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky           

 

 

 

RNDr. Michal Elečko, CSc.

 

vedecký pracovník - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

 

 

 

RNDr. Igor Broska, CSc.

 

vedecký pracovník, od roku 2010 riaditeľ ústavu – Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

 

 

 

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.

 

profesor vo vednom odbore mineralógia – Prírodovedecký fakulta Univerzity Komenského, Katedra mineralógie a petrografie Bratislava