Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Deň baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2011

V Banskej Štiavnici sa oslavovalo.
Pod záštitou prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča sa konali v dňoch 9.-12. septembra v Banskej Štiavnici Salamandrové dni 2011. V rámci nich 9. septembra zorganizoval Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR spolu so Slovenkou banskou komorou, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO celoštátne oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. 

V piatok, v predpoludňajších hodinách sa konalo v nových priestoroch Kultúrneho centra Banskej Štiavnice Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory.
Popoludňajšieho slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia parlamentu, ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy mesta Banská Štiavnica, Konfederácie odborových zväzov a organizácií činných v odvetví baní, hút a geológie. Hlavné prejavy predniesli predseda predstavenstva Banskej komory p. Peter Čičmanec a prezident ZHŤPG SR Na zhromaždení odovzdali 45 rezortných vyznamenaní ministra hospodárstva SR a ministra, životného prostredia SR za pracovnú vernosť, pracovnú obetavosť, vzorný záchranár a za zachovanie tradícií.
    Zhromaždenie baníckou a hutníckou hymnou a tradičnými baníckymi a hutníckymi piesňami pozdravil spevokol Štiavničan a ukončila ho recepcia v priestoroch Slovenského banského múzea.
Záver celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov patril historickému Salamandrovému pochodu, ktorého sa zúčastnili aj budúci baníci a hutníci - študenti Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice, Fakulty BERG Technickej univerzity Košice, Strednej priemyselnej školy hutníckej zo zahraničia.