Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie predstavenstva

22. februára sa v Bratislave konalo rokovanie predstavenstva s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia 

2. Informácia o spoločnosti ALAS SLOVAKIA, s.r.o. (pozri ďalej) 

3. Informácia o stave príprav Surovinovej politiky SR 

4. Stav podania na Ústavný súd SR 

5. Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty 

6. Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku 

a) legislatíva 

b) informácia o rokovaniach s p. primátorkou Banskej Štiavnice 

c) komunikačné aktivity 

d) závery konferencie Baníctvo a geológia na Spiši 

e) rôzne 

7. Uznesenie, záver a ukončenie 

Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v ALAS SLOVAKIA, s.r.o. prijali pozvanie a zúčastnili sa:

Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR

RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR

Ing. Ján Hrabovský, PhD., prezident Slovenskej baníckej spoločnosti

Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a

Štefan Granec, predseda Malokarpatského baníckeho spolku.

 Prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

SBK