Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

V Prievidzi rokovala dozorná rada

V Prievidzi 26. marca 2013 mala svoje riadne zasadanie dozorná rada Slovenskej banskej spoločnosti v budove Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. s týmto programom: 

 

1.      Otvorenie

2.   Účtovná závierka za rok 2012

3.   Správa o hospodárení za rok 2012

4.   Vývoj členskej základne

5.   Úhrada členských príspevkov za rok 2012

6.   Inventúra hmotného majetku k 28. 2. 2013

7.   Plnenie uznesení z valného zhromaždenia a predstavenstiev

8.   Rôzne

9.   Uznesenie a ukončenie

 

     Na zasadaní boli prítomní všetci členovia dozornej rady a riaditeľ úradu komory.

     Bol stanovený dátum druhého tohtoročného zasadania na 28. augusta.