Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

ŠKOLY A ZÁVODY - Duálne vzdelávanie

 Zoznam škôl zapojených v duálnom vzdelávaní pre banské odbory

1. Stredná odborná škola, Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca
  Odbor:  2174 K technik mineralurg.

2. Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová
  odbor: 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

3. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 97101 Prievidza
   odbor 2176 H mechanik banských prevádzok
   odboru 2466 H – mechanik opravár – stroje a zariadenia
   učebnéhý odbor - 2433 H - obrábač kovov

Zoznam zamestnávateľov ktorým bolo vydané osvedčenie pre duálne vzdelávanie.

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, Jelšava 049 16.

 Odbor:  2174 K technik mineralurg.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza

 odbor 2176 H mechanik banských prevádzok
 odbor 2466 H – mechanik opravár – stroje a zariadenia
 učebnéhý odbor 2433 H - obrábač kovov
 odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Prievidza 02.12.2020                                                            Hrabovský
                                                                                                  úrad SBK