Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovania predstavenstva SBK dňa 20. 06. 2018 v Hodruši-Hámroch

Na úvod člen predstavenstva a riaditeľ Slovenska banská s.r.o  privítal všetkých členov a hostí prítomných na rokovaní predstavenstva SBK a zaželal úspešné  a vecné rokovanie.  

Následne predseda predstavenstva SBK  privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľovi p. Bačovi z Slovenská banská s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie,

Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol jednomyseľne schválený.

 

Rokovanie  predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, ďalej predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský,  p. Ján Hijj poradca SBK  a pán Jirko Vitáloš predseda  spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.  

Dňa 02.02.2018 sa v hoteli  GRAND-MATEJ v Banskej  Štiavnici konal už 26 banícky ples. 

Organizátorom baníckeho plesu bol Banskoštiavnicky – Hodrušský banícky spolok, Slovenská banská komora a mesto Banská Štiavnica.  

Banícky ples symbolickým poklepom na klopačku otvoril p. Szombathy  - predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, krátkym programom sa prezentovala súkromná  tanečná  škola zo Žarnovice,  spevom spestril večer p. Bartko a do tanca zahrala skupina pána Zajačeka z Bratislavy. Súčasťou plesového programu  bola aj bohatá tombola.

Aj pri nižšej účasti (cca 70) bola zábava a nálada výborná. 

Je treba poďakovať  sponzorom , ktorí prispeli cenami do tomboly. 

Hrabovský za úrad SBK  

 

                                               P O Z V Á N K A

Bansko-Štiavnicky banícky spolok s mestom B. Štiavnica a Slovenskou banskou komorou pripravujú na 02. februára 2018 už 26 a 18. celoslovenský reprezentačný banícky ples, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Ples začína od 19,00hod. v priestoroch hotela Grand MATEJ v Banskej Štiavnici. Vstupné na ples je 33€ na osobu, kultúrny program, tombola , hudba v podaní orchestra pána P. Zajáčka z BA.

Všetci ste srdečne vítaní, predpredaj vstupeniek KAMI-č.t. 045/692 08 66 a hotel Matej v B. Štiavnici č.t. 045/692 12 13.

                                   Hrabovský  úrad  SBK

Podkategórie