Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie šiesteho predstavenstva SBK spolu s dozornou radou SBK sa konalo v zmysle plánu práce. Na úvod podpredseda predstavenstva p. Jaroslav Švejkovský privítal všetkých prítomných a zaželal predstavenstvu SBK vecné a úspešné rokovanie, následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec otvoril rokovanie a privítal všetkých prítomných.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov p. Vlasta Jánova a p. Viera Maťová, riaditeľka odboru štátnej geológickej správy, členovia dozornej rady, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Alexander Szollos, za Občianske združenie Rozgagng Čučma.

Rokovania predstavenstva SBK dňa 20. 06. 2018 v Hodruši-Hámroch

Na úvod člen predstavenstva a riaditeľ Slovenska banská s.r.o  privítal všetkých členov a hostí prítomných na rokovaní predstavenstva SBK a zaželal úspešné  a vecné rokovanie.  

Následne predseda predstavenstva SBK  privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľovi p. Bačovi z Slovenská banská s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie,

Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol jednomyseľne schválený.

 

Rokovanie  predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, ďalej predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský,  p. Ján Hijj poradca SBK  a pán Jirko Vitáloš predseda  spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.  

Dňa 02.02.2018 sa v hoteli  GRAND-MATEJ v Banskej  Štiavnici konal už 26 banícky ples. 

Organizátorom baníckeho plesu bol Banskoštiavnicky – Hodrušský banícky spolok, Slovenská banská komora a mesto Banská Štiavnica.  

Banícky ples symbolickým poklepom na klopačku otvoril p. Szombathy  - predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, krátkym programom sa prezentovala súkromná  tanečná  škola zo Žarnovice,  spevom spestril večer p. Bartko a do tanca zahrala skupina pána Zajačeka z Bratislavy. Súčasťou plesového programu  bola aj bohatá tombola.

Aj pri nižšej účasti (cca 70) bola zábava a nálada výborná. 

Je treba poďakovať  sponzorom , ktorí prispeli cenami do tomboly. 

Hrabovský za úrad SBK  

Podkategórie