Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

V dňoch 23.-24. apríla sa konala v Spišskej Novej Vsi medzinárodná konferencia s názvom „Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny“.  Na konferencii odznelo viac ako dvadsť odborných prednášok. Zástupcov účastníkov prijal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Na záver bolo prijaté Vyhlásenie účastníkov:

 

V dňoch 23.-24. apríla sa konala v Spišskej Novej Vsi medzinárodná konferencia s názvom „Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny“.  Na konferencii odznelo viac ako dvadsť odborných prednášok. Zástupcov účastníkov prijal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Na záver bolo prijaté Vyhlásenie účastníkov:

Slovenská banícka spoločnosť mala svoje valné zhromaždenie 27.3.2014 v Banskej bystrici. Zvolila nové orgány spoločnosti, prezidentom sa stal opakovane Ing. Ján Hrabovský, PhD. Účastníci k situácii v slovenskom baníctve prijali nasledovnú výzvu:

 Dňa 14.2.2014 sa uskutočnil v hoteli Grand - Matej v Banskej Štiavnici "22. reprezentačný banícky ples –14. celoslovenský“. Medzi účastníkmi boli aj viaceré významné osobnosti -  Ing. Ľudovít Kanik, poslanec NR SR, Ing. Dušan Petrík, štátny tajomník MH SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu, Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory a generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici, Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, Ing. Ján Hrabovský, PhD.,  prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, Ing. Marián Beňovský, prezident Slovenskej spoločnosti pre trhacie  a vŕtacie práce, Ing.Ivan Bača, riaditeľ Slovenskej banskej, s.r.o. Hodruša-Hámre a prof. Ing.Pavol Rybár, PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty BERG TU Košice.

Podkategórie