Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/8/2/8256df13-015f-4c07-8adb-0739671112fd/banskakomora.sk/web/images/db

×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/db

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Dňa 15.06.2017 sa v zmysle plánu rokovaní PSBK bolo už jeho piate zasadnutie. Rokovanie PSBK sa konalo v hoteli DARO v Hodruši – Hámre s nasledovným programom. 

 

  1. Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

  2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

  3. Informácia o 10. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Novej Bani.

  4. TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

  5. Informácia o práci SBS.

  6. Informácia o práci Občianskeho združenia EISENBACH, Vyhne.

  7. Informácia o práci Kremnického baníckeho spolku.

  8. Informácia o duálnom vzdelávaní na r. 2017-2018.

  9. Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty (Szombathy – video).

  10. Rôzne:

 

 1. Legislatíva

 2. Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2017.

 3. Pravidlá pre čerpanie prostriedkov na DUAL.  

 4. Informácia k inventarizácii majetku (likvidačné protokoly).

 5. Ocenenie najlepšej záverečnej práce absolventa F-BERG.

 6. DBE 2017 – správy členov SBK – do 20.07.2017. 

 

Dňa 26.04.2017 bolo v Bratislave rokovanie PSBK ktoré bolo zvolané v zmysle plánu na r.2017

Na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:  

  1. Otvorenie,  kontrola úloh.

  2. Informácia o práci a.s. Nafta.

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2017.

  4. Ročná účtovná závierka za r. 2016.

  5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  6. Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok.

  7. Informácia o programe MINATURA 2020.

  8. Rôzne:


 1. Legislatíva.

 2. Zrušenie členstva s.r.o. Rima Muraň.

 3. Informácia -zastúpenie ZHŤPG v Geologickej rade MŽP SR.

 4. Návrh baníckeho spolku Spiš na decembrové rokovanie SBK v Spišskej Novej Vsi.

 5. Žiadosť o príspevok pre banícky spolok Permon, Mariánka.

 6. Správa zo XIV. zasadnutia RZSDV (Rada pre systém duálneho vzdelávania).

 7. Ponuka na odber knihy  - Bratstvo – RV – Technické pamiatky – 2. diel.

 8. Vedec roka 2016 – pozvánka.   

 9. Pozvánka na výstavu  Nitra DUAL.

 10. Žiadosť o príspevok  spolku z Novej Bane - 10. stretnutie baníckych miest a obcí  v Novej Bani.

         9 Uznesenie a ukončenie rokovania.

     Mimo členov PSBK a preds. DR sa ako  hostia sa rokovania zúčastnili p. Jánová z MŽP, p. Jarábek z MH, p. Kukelčík za HBÚ, za ZBSS p. Szombathy a za Malokarpatský ban. spolok páni Granec a Vilím. 

                                 za úrad SBK       Hrabovský

 

                                                    

 

Informácia

-Dňa 29.03.2017 zasadala v Košiciach na Ústave Geotechniky dozorná rada SBK ktorá vykonala kontrolu nad agendou SBK, Na zasadnutí sa zúčastnili všetci členovia DR a riad. úradu SBK. Správa zo zasadnutia bude prerokovaná  na aprílovom zasadnutí predstavenstva SBK v Bratislave.

-Dňa 30.03.2017sa konalo už 28.VZ Slovenskej baníckej spoločnosti ktoré sa uskutočnilo v Kremnici.

- V dňoch 19.21.05.2017 sa koná v meste Nová Baňa 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

- Dňa 08.06.2017 budú v Košiciach oslavy 65. výročia od začiatku pôsobenia Baníckej fakulty v Košiciach ako súčasť VŠT.

  Zdar Boh                                                                       Hrabovský za úrad SBK    

    

Podkategórie